Organisation of General Phycisians of Curacao

De CHV, CVV en de VMSC hebben halverwege 2014 een dringende brief aan de minister van GMN doen uitgaan betreffende de Kraamkliniek.
In de brief, gedateerd 10 juni, pleiten vertegenwoordigers van deze drie organisaties van zorgverleners -allen actief in de verloskunde- unaniem voor het plaatsen van de kraamkliniek naast de afdeling Verloskunde van het nieuwe Sint Elisabeth ziekenhuis. In de optiek van deze organisaties is het tijd voor een lange termijnvisie eerstelijns verloskunde en is de de bouw van het nieuwe ziekenhuis ook juist het moment om -met het realiseren van een fysieke samenwerking- een impuls te geven aan kwaliteitsverbetering van de Verloskunde op ons eiland. Tot dusver bleef een reactie op de brandbrief uit. Klik hier voor een samenvatting van de argumenten.

Thuisarts.nl

Deze website van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) biedt  betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid.  De website heeft tot doel  zelfzorg en preventie te stimuleren. De mening van de CHV is dat de informatie op deze website ook geschikt is voor het Curacaosche publiek en adviseert  geinteresseerden en een ieder met  vragen op medisch gebied de website te raadplegen .
Klik Hier

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Meer info