Organisation of General Phycisians of Curacao

In de avond van 20 november 2014 vond er in de International School Curacao een brainstormsessie onder doktersassistenten plaats. Daarbij werd bepaald dat er voldoende draagvlak bestond voor de oprichting van een Curacaose Doktersassistentenvereniging (CDV) en om de oprichting verder voor te bereiden. Inmiddels is er op 11 juni 2015 een bestuur gekozen en zijn er statuten opgesteld welke momenteel ter goedkeuring bij de notaris liggen. Het CDV bestuur bestaat uit:

L.Jeung, voorzitter

H.Noordhuis, 1e secretaris

A.Johannes, 2e secretaris

Z. Pisas, 1e penningmeester

N. Raap, 2e penningmeester

De CHV heeft haar volle steun toegezegd aan de doktersassistentenvereniging in wording en hopen op een vruchtvolle samenwerking. Deze heuglijke ontwikkeling wordt dus vervolgd. (RM)

Thuisarts.nl

Deze website van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) biedt  betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid.  De website heeft tot doel  zelfzorg en preventie te stimuleren. De mening van de CHV is dat de informatie op deze website ook geschikt is voor het Curacaosche publiek en adviseert  geinteresseerden en een ieder met  vragen op medisch gebied de website te raadplegen .
Klik Hier

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Meer info