Epidemiologie is de wetenschap die het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking bestudeert. De huisartsenpraktijk is een van de informatiebronnen voor epidemiologische gegevens. Daartoe werken huisartsen nauw samen met de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) van Curacao. Een aantal huisartsenpraktijken verspreid over Curacao functioneren als zogenaamde ‘meldstations’ en zijn op die manier betrokken bij het verzamelen van gegevens. Daarnaast bestaat er voor alle artsen een zogenaamde meldingsplicht voor bepaalde infectieziektes. Deze verzamelde informatie wordt wekelijks naar de GGD gestuurd die de informatie verwerkt en vergelijkt met de regionale en mondiale trends en zo nodig bron onderzoek kan doen. Op deze manier worden uitbraken van infectieziekten als bijvoorbeeld Griep, Denque, H1N1 en Chikungunya snel opgespoord. Het systeem kan ook gebruikt worden voor toekomstige epidemieen met andere infectieuze ziekten.

In het menu vind U informatie betreffende griep, Denque en Chikungunya. Voor de (huis)artsen staan hier een aantal meldingsformulieren welke uitgeprint of digitaal verstuurd kunnen worden naar de GGD.