De nascholingscommissie van de CHV verzorgt bij- en nascholingen specifiek voor huisartsen. Het gehele jaar door organiseert de commissie nascholingen waarin aandacht is voor het verbreden van zowel theoretische als praktische medische kennis, de samenwerking met andere zorgverleners en praktijkvoering. Steeds probeert de commissie daarbij een zo hoog mogelijk rendement te halen door bijvoorbeeld het toepassen van pre- en posttoetsing, het uitnodigen van gast-sprekers met bijzondere kennis en ervaring in de zorgverlening en het streven naar ontwikkeling van werkafspraken. In 2011-2012 gebeurde dat bijvoorbeeld op het gebied van Huiselijk geweld, Diabetes en het gericht aanvragen van laboratorium-onderzoek bij Anaemie.

Het organiseren van nascholingen is een leuke en bevredigende taak maar natuurlijk geldt ook hier : “vele handen maken licht werk”. De Nascholingscommissie doet dan ook een beroep op geinteresseerde CHV-leden om zitting te nemen in de NaCie.

Ook als U geen CHV-lid bent maar graag een voor huisartsen relevante nascholing wilt geven dan kunt U contact opnemen met de CHV via Klik Hier.