Het bijhouden van kennis en vaardigheden is een vereiste voor artsen om goede medische zorg te kunnen verlenen. Dit is vanzelfsprekend en de meeste huisartsen hebben dan ook altijd bij- en nageschoold. Toch was na- en bijscholing voor huisartsen op Curacao tot een aantal jaren geleden geen verplichting en daarmee ontbrak de mogelijkheid om bekwaamheid van Uw huisarts te toetsen.

Omdat de CHV een organisatie is die het huisartsenvak serieus neemt, heeft zij zelf – bij gebrek aan specifieke wetgeving- nascholingseisen vastgesteld waaraan elke praktiserende huisarts op Curacao moet voldoen. In afwachting van vastlegging van een duidelijk eisenpakket voor (huis)artsen in de BIG-wet, is de nascholingsverplichting zodoende vanaf 2005 in convenanten met de SVB en het toenmalige BZV vastgelegd. In praktijk komt het neer op de eis dat iedere huisarts jaarlijks tenminste 40 nascholingsuren moet volgen waarvan tenminste 4 uur aan intercollegiale toetsing.

Nascholing is niet alleen noodzakelijk en verplicht, het is vaak ook inspirerend en leuk. Gelukkig is er in de regio voldoende aanbod (zie agenda).

De Nascholingscommissie zoekt nieuwe enthousiaste leden die zich in willen zetten voor het organiseren van hoogkwalitatieve, praktijkgerichte en huisartsgeneeskundig relevante nascholing. Voor meer informatie: Klik Hier