SAMENGESTELD DOOR DE MULTIDISCIPLINAIRE DECUBITUSCOMMISSIE
IN CURAÇAO IN 2008


Deze richtlijn is bestemd voor alle ziekenhuizen en zorginstellingen en de thuiszorg in Curaçao.

Om praktische redenen is er voor gekozen om van deze richtlijn geen leerboek te maken, maar een goed toegankelijke en duidelijke handleiding om enerzijds het ontstaan van decubitus zo veel mogelijk te voorkómen en anderzijds om bestaande decubitusletsels zo goed mogelijk te behandelen.

Voor meer informatie klik hier:   default DECUBITUSRICHTLIJN CURAÇAO (2.59 MB)