Curacao kent anno 2016 helaas nog geen van  kracht zijnde wet, welke de eisen die gesteld worden aan de registratie en herregistratie van  lokaal werkzame huisartsen  precies formuleert danwel centraal regelt. De wet BIG voorziet hier in maar is nog niet volledig van kracht. Continue nascholing is echter wel een van de belangrijkste eisen die in de meeste  landen  aan de herregistratie van  (huis)artsen wordt gesteld.


De CHV heeft daarom  in 2005  een commissie opgericht die door de KNMG gemachtigd is om nascholingen te accrediteren: de commissie accreditatie nascholing Curacao (CAN). De CAN is lokaal en regionaal de enige KNMG gemachtigde accreditatie autoriteit De gevestigde huisartsen van Curacao zijn indirect verplicht tot het volgen van een  minimum  aan  beroepsgerelateerde bij- en nascholing.  Middels een convenant dat tussen de CHV met  en de SVB is gesloten, zijn de alle huisartsen die medewerkende zijn van de SVB (BVZ) verplicht jaarlijks deze 40 nascholingspunten via de CAN aan de SVB te overleggen.


Indien een arts zonder geldige reden niet voldoet aan de eisen van het convenant  dan voorziet het convenant in maatregelen  tegen die arts. Alle medewerkende artsen zijn op de hoogte gesteld van het convenant.
Het convenant erkent  voor wat betreft de toekenning van accreditatie enkel de lokale autoriteit van de CAN.


De CAN hanteert voor het wel/niet toekennen van nascholingspunten de regels van de KNMG; de CAN opereert immers onder de het gezag van de KNMG. De regels van de KNMG betreffende accreditatie zijn –net als de vorm en inhoud van  nascholingen zelf- aan verandering onderhevig. Lokale artsen kunnen  regionaal en overzees nascholingen volgen maar dienen zich er tevoren van  te vergewissen of desbetreffende nascholing door de CAN geaccrediteert kan worden. Zie voor de regels de CAN website via bovenstaande link.
 
08 november 2016